برگزاری رویداد ایده پردازی در دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان

اطلاعات در سایت دانشگاه گالری سخران رویداد در این رویداد مدیرعامل ققنوس سخنرانی را انجام داده است. اطلاعات بیشتر سخنران

برگزاری رویداد ایده پردازی در دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا